Facebook
Google+
Pinterest
Youtube
Blogger
Flickr

Olasz fordítást csak az tud jól végezni, aki ismeri az olasz nyelvet anyanyelvi szinten, továbbá az adott kultúrát

+36/1/260-6841 | iroda@enviro.hu
Magyarul In English Auf Deutsch

Olasz fordítás - fordítás olaszra

Fordítóirodánk egyik specialitása az olasz fordítás. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy fordító kollégáink anyanyelvi szinten beszéljék az olasz nyelvet és a fordítandó anyag által támasztott szakmai feltételeknek szakképzettségük és szakismeretük alapján maximálisan megfeleljenek. Az olasz fordítás esetében majdnem kizárólag jelenleg is olasz nyelvterületen élő szakfordító kollégáink készítik.

Az olasz fordítás alapvetése is az, a többi nyelvhez hasonlóan, hogy egy jó fordítónak nemcsak az adott idegen nyelvet kell jól ismernie, hanem saját anyanyelvét is. És nem elegendő a nyelvtan illetve a lexika alapos ismerete, az adott kultúrát is alaposan ismerni kell ahhoz, hogy a fordítás megállja helyét az idegen nyelven. Ehhez az adott esetben fontos bizonyos nyelvtani szerkezetek (pl. a kötőmód vagy a különböző mondatrövidítések) ismerete és korrekt használata, amely lehetővé teszi a kacifántos magyar mondatok frappáns megoldását az olasz fordítás során.
Bár az olasz csizma minden egyes tartományának megvan a maga nyelvjárása, olasz fordítás esetén ezekkel nem kell számolnunk. Bármilyen dokumentum - az esetleges magánlevelezés kivételével - olasz nyelven történik. Meg kell azonban említeni, hogy a műszaki és informatikai nyelvezet számos kifejezést, szakszót vett át angolból, a helyes fordításhoz tehát szükséges az angol nyelv alapvető ismerete is (pl. feedback, link, download, login stb.).
Az olasz fordítás tekintetében nagyon fontos megemlítenünk, hogy a fentieken túlmenően az élénk tengerparti turizmusnak köszönhetően egyre több olasz szálloda, vendéglátó egység készítteti el honlapja szakszerű magyar nyelvű fordítását, ahol a pihenni és kirándulni vágyó magyar turisták számos érdekes információhoz juthatnak az adott terület nevezetességeivel, tipikus ételeivel kapcsolatban. Ezek közül jó néhány már meghonosodott nyelvünkben és konyhánkban (pl. mozzarella, pizza, spagetti, lasagne, tiramisu), mások azonban még magyarázatra szorulnak, nem lévén pontos magyar megfelelőjük (pl. culatello - sertéshúsból készült szalámi; stracchino - olasz lágysajt; burrata - mozzarellához hasonló, délolasz sajtkülönlegesség stb.) Ezekben az esetekben fontosabb szerep jut a fordító kulturális, mint nyelvi ismereteinek. A több évszázados olasz-magyar kulturális-gazdasági kapcsolatoknak köszönhetően számos szótár áll az olasz fordítás során a fordítók rendelkezésére, de az internet is bőven szolgál friss, a mai nyelvhasználatot tükröző anyaggal.
Nem elhanyagolható szakterület az orvosi sem. Hiába vagyunk az EU tagja, a nemzetek szabályozásai, a végrehajtó szervek felépítése, elnevezései különböznek. Az utóbbi években megnőtt az orvosi témájú (pl. zárójelentések) fordítások száma is, és ennek nem csak az az oka, hogy utazás, üdülés során honfitársaink esetleges balesetet szenvednek vagy hirtelen megbetegednek. Az ilyen jellegű fordítások iránti érdeklődés annak is köszönhető, hogy az Európai Unió Olaszországban, az umbriai Terni városában jelölte ki azt a Társadalombiztosítási Intézményt, ahova az olasz munkaviszonnyal is rendelkező magyar állampolgárok benyújthatják öregségi/özvegységi nyugdíj iránti kérelmüket. A kérelemhez csatolni kell a munkaviszonyt igazoló munkáltatói igazolásokat vagy orvosi jelentéseket, illetve ezen dokumentumok nem hiteles, olasz nyelvű fordítását. Szerencsére az orvosi szakkifejezések jelentős része latin eredetű, ezért egy jó orvosi szótár hasznos lehet a helyes terminusok fordításához. Nagyobb nehézséget okoz a magyar biztosítási rendszerre vonatkozó, új keletű kifejezések olaszra történő fordítása (pl. álláskeresési járadék/segély - trattamento per ricerca d'impiego). Az olasz fordítás esetében nehezítő tényező, hogy az olasz rendszerben ilyen juttatás nem létezik, ezért a fordítónak saját magának kell a kifejezést nem csak nyelvileg és lexikailag helyesen létrehozni, de azt meg is magyarázni az adott kérelmet elbíráló szervnek.
Kérje árajánlatunkat


Honosítással kapcsolatos fordítások Honosítás esetében kötelező a megfelelő hivatalhoz benyújtani az eredeti születési anyakönyvi kivonatot, valamint a családi állapotot igazoló...
[Tovább]

A jogi szakszövegek átszövik mindennapjainkat, mégis a megértésükhöz szakértőkre van szükségünk, sokszor még anyanyelvünkön is. Fordítóirodánk...
[Tovább]

Mikor van szükség záradékolt fordításra? Záradékolt fordításkor irodánk az elkészült dokumentumhoz fűzött, aláírt és lepecsételt hivatalos irattal tanúsítja, hogy a fordítás szövege...
[Tovább]